Cançó del Temps

Una dona vella i solitària i dues nenes filles d'immigrants marroquins inicien una relació de veïnatge.