Intimitat Compartida

Una mirada al món íntim, personal i compartit de dues generacions d'una família.